Underhåll – HostedExchange

Datum: 2020-03-02
Tidpunkt: 22:00

Samtliga tjänster åter i drift.

Datum: 2020-03-02
Tidpunkt: 14:00

Ett underhållsarbete kommer utföras på HostedExchangemiljön där säkerhetsuppdateringar kommer installeras.

Det kommer förekomma frysningar i klienter och webgränssnitt vid vissa delar av arbetet, då bör man starta om sin mailklient eller webläsare och prova igen.

Logga in - Webbmailen