Störning – Mailtjänst

2021-10-20 14.00 Vi upplever just nu en störning i vår mailtjänst som rör inkommande mail.

Tekniker undersöker felet.

2021-10-20 18:15 Felet åtgärdat. Systemen verifieras.

Logga in - Webbmailen