DRIFTSTÖRNING – Prestandaproblem

Datum: 2019-08-13
Tidpunkt: 15:30

Just nu har vi en driftstörning i delar av vår servermiljö. Det gör att webbsidor kan upplevas som långsamma.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Vi återkommer med information.

Tidpunkt: 17:00

Problemet avhjälpt.

Logga in - Webbmailen