DRIFTSTÖRNING – NY TRÅD

Datum: 2019-04-08
Tidpunkt: 19:26

KLARRAPPORT
Funktionalitet till fullo återställd.


Datum: 2019-04-08
Tidpunkt: 08:30

Ballou Moln – Under kvällen/natten gjordes en kontrollerad omstart av ett begränsat antal servrar som påverkats av den berörda lagringsytan som tidigare fallerat. Vi arbetar med att återställa de sista servrarna.


Datum: 2019-04-07
Tidpunkt: 21:30

Vi har valt att starta en ny tråd för att ge bättre överblick på status.

KLARFLAGGAT
– Samtliga delade webbhotellsmiljöer som varit påverkade är återställda.
– Samtliga delade mailmiljöer som varit påverkade är återställda. Mail har köats upp för vissa kunder och levereras löpande.

KVARVARANDE DRIFTSTÖRNING
– Den påverkade lagringsytan är helt evakuerad och flyttad till nya ytor. Arbete fortsätter med återställningar från den påverkade lagringsytan och är klart under kvällen/natten.
– Ballou Moln – Vi kommer under natten att göra en kontrollerad omstart för ett begränsat antal servrar.


GAMMAL TRÅD

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 08:00
Felsökning pågår och sidan uppdateras fortlöpande

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 08:20
Orsak funnen, åtgärd pågår.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 09:40
Åtgärd fortlöper

Datum 2019-04-04
Tidpunkt: 10.20
Åtgärd fortlöper.
Driftstörningen påverkar vår lagring och även mail som är kopplat till nmail5.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 10.50
Åtgärd fortlöper.
Teknikerna jobbar på att lösa driftstörningen så fort som möjligt.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 11.20
Åtgärd fortlöper.
Driftstörningen påverkar även Mina Sidor

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 11.55
Åtgärd fortlöper.
Driftstörningen påverkar svarstiderna på ärenden som skickas in

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 12.25
Åtgärd fortlöper.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 12.55
Åtgärd fortlöper.
Leverantören av berörda lagringssystem vidtar fortsatta åtgärder

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 13.25
Åtgärd fortlöper.
Leverantör och våra tekniker jobbar med att lösa driftstörningen.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 14.05
Arbetet fortgår med hjälp av tekniker och leverantör av lagringssystem.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 15.10
Åtgärder är vidtagna efter leverantörens instruktioner. Vi fortsätter felsökningen tillsammans med leverantören tills felet är åtgärdat.
Viss funktion är återställd.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 15.40
Viss funktion är återställd och vi jobbar på att återställa hela lagringen.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 16.55
Vi jobbar fortfarande med att återställa hela lagringen med hjälp av leverantören

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 17.30
Åtgärder fortsätter för att återställa.
Viss funktion är återställda.
Mail som har skickats under dagen kommer att levereras efterhand. Dock kan leveranstiden variera.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 18.00
Åtgärder för att återställa drift pågår fortfarande.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 19.05
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 20.05
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 21.25
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 22.10
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-04
Tidpunkt: 23.10
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 01.00
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Fördelning av systemresurser görs för att underlätta återställningen.


Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 02.00
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 03.40
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 05.30
Arbetet pågår fortfarande tillsammans med leverantör för att återställa driften. Ingen förändring i status.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 06.40
Leverantören av disksystemet genomför ytterligare kontroller av data och diskar för återställningen. Just nu finns ingen beräknad klartid.


Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 07.55
Vi inväntar leverantörens kontroller och teknikerna fortsätter arbetet.
Svarstider på ärenden som skickas in kommer att svaras på men det kommer att ha längre svarstider.
Mina sidor är påverkad och kan vara svår att logga in på.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 09.16
Tekniker och leverantörer håller på med att genomföra kontroller av data och diskar för återställning.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 09.40
Diskkontrollen är genomförd till 98% därefter behöver data konsistensvalideras.
Mail som har skickats köas upp och kommer att levereras senare.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 10.40
Pga driftstörningen är minasidor.ballou.se inte aktiv.
Det finns sajter som ligger på delade webbservrar som inte går att nå just nu.
Vårt och vår leverantörs fokus är att få igång vår driftmiljö.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 11.25
Åtgärder pågår med hjälp av leverantör för kontroller av diskar och data.
Det finns ingen beräknad klartid.
Svarstider på ärenden är längre än normalt.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 12.15
Arbetet med konsistensvalidering av data pågår fortfarande.
Det finns ingen beräknad klartid.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 13.40
Vi har fullt fokus på att få upp vår lagring med hjälp av leverantören.
I dagsläget har vi ingen klartid att ge.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 14.20
Vi har påbörjat uppstart av en del servrar och fortsätter med arbetet.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 14.50
Progress fortskrider. Återläsning av servrar pågår.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 15.25
Vi har nu återläst webbservrarna da-www02.ballou.se och da-www04.ballou.se, da-www16.ballou.se samt mailadministrationen.
Vi fortsätter med återläsningen av servrar.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 15.55
Vi har nu återläst webbservern da-www15.ballou.se.
Vi fortsätter med återläsningen av servrar.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 16.20
Vi har nu återläst webbservern da-www12.ballou.se.
Vi fortsätter med återläsningen av servrar.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 16.50
Vi har nu återläst webbservern da-www05.ballou.se.
Vi fortsätter med återläsningen av servrar.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 17.30
Vi fortsätter med återläsningen av servrar.
Vår leverantör samarbetar med våra tekniker för att säkerställa data.

Datum: 2019-04-05
Tidpunkt: 20:34
Våra tekniker fortsätter att arbeta med våra leverantörers tekniska team.
Vi gör framsteg kontinuerligt genom att återläsa kunders data och löpande återställa funktion till normal drift. Arbetet är tidskrävande pga stora datavolymer och kvalitetskontroller på datat.
Klartid är oviss i nuläget.

Datum: 2019-04-06
Tidpunkt: 00:50
Vi har under kvällen/natten kunnat identifierat korrupt data i delar av vårt lagringssystem som får kundpåverkan. Omfattningen är oviss i nuläget.
Vi arbetar parallellt med återläsning av backuper med målsättningen att få upp miljöerna under helgen.

Datum: 2019-04-06
Tidpunkt: 12:30
Vi har under natten kunnat återställa delar av vårt påverkade lagringssystem och fokuserat på den uppgiften. Arbetet fortsätter under dagen.
Under förmiddagen har vi också arbetat vidare med att återställa från backuper vilket också kommer fortgå under dagen.

Datum: 2019-04-06
Tidpunkt: 19:00
Alla delade webbhotell som varit påverkade är återställda. Likaså webbmail med den sista servern Nmail5.
Arbetet fortskrider med återläsningar.

Datum: 2019-04-06
Tidpunkt: 23:30
Arbetet fortskrider med återläsningar.
Vi har goda förhoppningar att bli klara till största del under Söndagen.

Logga in - Webbmailen