DRIFTSTÖRNING – Internetleverantör

Datum: 2020-04-02
Tidpunkt: 08.53 – 08.59

Vid angivet tillfälle upplevdes ett stopp i Internetförbindelsen då en av våra Internetleverantörer fick problem och trafiken flyttades över till annan Internetleverantör. Trafiken löper nu på som normalt.

Logga in - Webbmailen