DRIFTSTÖRNING – E-post blockering

Datum: 2020-06-02
Tidpunkt: 09.00

Just nu har vi en driftstörning på Ballou e-post. Kunder blir blockerade och kan inte avblockera sig.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Vi återkommer med information.

10:20 Felet lokaliserat och avhjälpt.

Logga in - Webbmailen