DRIFTSTÖRNING – DNS

Vi har för tillfället problem med DNS, felsökning pågår.

Uppdatering 2021-03-04 17:55
Vi har åtgärdat felet men kommer fortsätta övervaka under natten.

Uppdatering 2021-03-05 08:48
Vi har övervakat detta under natten men inte fått några fler indikationer på störningar.
Vi stänger denna incident.

Logga in - Webbmailen