DRIFTARBETE – Mailadministration 31/5

Datum: 2021-05-31
Tidpunkt: 07.00-07:30

Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på mailadministrationen för e-posttjänsten. Under tiden kommer det inte vara möjligt att ändra, ta bort eller lägga till konton i mailadministrationen.

Detta berör inte kunder som använder tjänsterna exchange eller Office365.

07:15 Driftarbetet avslutat allt ok.

Logga in - Webbmailen