DRIFTARBETE 9/9- HostedExchange

Datum: 2020-09-09
Tidpunkt: 10:00-12:00

Under angiven tidsperiod kommer vi utföra driftarbete på vår HostedExchange miljö. Det kan förekomma korta perioder av stopp i accessen till servrarna. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

11:40 Driftarbete avslutat

Logga in - Webbmailen