DRIFTARBETE 6/11 00:00-04:00

Vi kommer att utföra underhåll på vår nätverksinfrastruktur natten mellan 5/11 och 6/11.
Tillfälliga störningar i trafik kan förekomma under servicefönstret.

00:00 Arbete påbörjas
03:30 Arbete avslutas, alla tjänster är normala.

Logga in - Webbmailen