DRIFTARBETE 3/6 – Windows webbhotell

Datum: 2020-06-03
Tidpunkt: 06.00-07:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett akut driftarbete på brandvägg som skyddar Windows webbhotellsmiljö. Under tiden för arbetet kommer era webbsidor som hostas i Windows webbhotell tidvis vara otillgängliga.

Logga in - Webbmailen