DRIFTARBETE 25/1- Delar av e-postsystem

Datum: 2021-01-25
Tidpunkt: 10:00-12:00

Under angiven tidsperiod kommer vi utföra driftarbete på vår e-postfiltreringsmiljö. Det kan förekomma fördröjningar i e-postleveranser. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Detta driftarbete påverkar ej e-posttjänsten för Office365.

Tidpunkt: 13:00 Arbetet har tagit längre tid än beräknat. Arbetet slutfört.

Logga in - Webbmailen