DRIFTSTÖRNING – Nätstörning

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 18.00

Just nu har vi en driftstörning på vårt nät.

Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 18.30

Tekniker felsöker vidare.

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 19.00

Tekniker felsöker vidare.

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 19.30

Tekniker felsöker vidare.

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 20.00

Orsak funnen, åtgärd pågår.

Datum: 2019-03-23
Tidpunkt: 20.40

Åtgärd slutförd. Allt i normal drift.

Logga in - Webbmailen