DC maintenance – 26/5-27/5

Datum: 2021-05-26
Tidpunkt: 00.00

Natten mellan onsdag 26/5 och torsdag 27/5 kl 00:00-06.00 kommer vi utföra uppgraderingar i vår serverhall för att förbereda för att göra vår serverhall ännu mer driftsäker. Colocationkunder som har installerat icke redundant utrustning kommer att startas om under arbetets gång.

Underhållet är nu klart.

Logga in - Webbmailen