DRIFTSTÖRNING – SMS-tjänst

Datum: 2020-03-20
Tidpunkt: 08:30

Just nu är det problem med att nå våra SMS-tjänster över Internet.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Vi återkommer med information.

Datum: 2020-03-20
Tidpunkt: 10:10

Problemet är avhjälpt och funktioner är åter i full drift.

Underhåll – HostedExchange

Datum: 2020-03-02
Tidpunkt: 22:00

Samtliga tjänster åter i drift.

Datum: 2020-03-02
Tidpunkt: 14:00

Ett underhållsarbete kommer utföras på HostedExchangemiljön där säkerhetsuppdateringar kommer installeras.

Det kommer förekomma frysningar i klienter och webgränssnitt vid vissa delar av arbetet, då bör man starta om sin mailklient eller webläsare och prova igen.

Underhåll på nätinfrastruktur

Datum: 2019-12-04
Tidpunkt: 00:00-03:00

Natten mellan tisdag och onsdag den 3-4 december kommer Ballou utföra ett planerat underhåll av vår nätinfrastruktur.
Arbetet beräknas att ta ca 3 timmar.
Det kan förekomma korta avbrott i Internet kopplingen för Ballous IaaS tjänster.

01:30 Arbetet slutfört utan avbrott i förbindelserna

Logga in - Webbmailen