DRIFTARBETE – Mailadministration 31/5

Datum: 2021-05-31
Tidpunkt: 07.00-07:30

Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på mailadministrationen för e-posttjänsten. Under tiden kommer det inte vara möjligt att ändra, ta bort eller lägga till konton i mailadministrationen.

Detta berör inte kunder som använder tjänsterna exchange eller Office365.

07:15 Driftarbetet avslutat allt ok.

DC maintenance – 26/5-27/5

Datum: 2021-05-26
Tidpunkt: 00.00

Natten mellan onsdag 26/5 och torsdag 27/5 kl 00:00-06.00 kommer vi utföra uppgraderingar i vår serverhall för att förbereda för att göra vår serverhall ännu mer driftsäker. Colocationkunder som har installerat icke redundant utrustning kommer att startas om under arbetets gång.

Underhållet är nu klart.

DRIFTSTÖRNING – DNS

Vi har för tillfället problem med DNS, felsökning pågår.

Uppdatering 2021-03-04 17:55
Vi har åtgärdat felet men kommer fortsätta övervaka under natten.

Uppdatering 2021-03-05 08:48
Vi har övervakat detta under natten men inte fått några fler indikationer på störningar.
Vi stänger denna incident.

Logga in - Webbmailen