DRIFTARBETE 9/6- E-postserver nmail6

Datum: 2017-06-09
Tidpunkt: 19:00-22:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail6. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail ex mail.ballou.se där ballou byts ut mot ditt domännamn.

Efter arbetet kan man få upp ett meddelande om att certifikatet inte är betrott. Detta beror i så fall på att man lagt in fel uppgifter tidigare i sitt e-postkonto och accepterat tidigare certifikat.

För att åtgärda detta behöver man kontrollera att SSL inte är aktiverat i e-postinställningarna (både för inkommande server och utgående server) alternativt att man ändrar inkommande och utgående server till nmail6.ballou.se och har SSL aktiverat. Är du osäker på om du ställt in ditt e-postkonto rätt kika på våra guider gällande e-post https://minasidor.ballou.se/knowledgebase/358/3-E-post

DRIFTSTÖRNING – SMS-tjänst

Datum: 2020-03-20
Tidpunkt: 08:30

Just nu är det problem med att nå våra SMS-tjänster över Internet.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Vi återkommer med information.

Datum: 2020-03-20
Tidpunkt: 10:10

Problemet är avhjälpt och funktioner är åter i full drift.

Logga in - Webbmailen