DRIFTSTÖRNING – DNS

Vi har för tillfället problem med DNS, felsökning pågår.

Uppdatering 2021-03-04 17:55
Vi har åtgärdat felet men kommer fortsätta övervaka under natten.

Uppdatering 2021-03-05 08:48
Vi har övervakat detta under natten men inte fått några fler indikationer på störningar.
Vi stänger denna incident.

DRIFTARBETE 3-4/3- HostedExchange

Från Datum: 2021-03-03 – 14:00
Till Datumt: 2021-03-04 – 12:00

Under angiven tidsperiod kommer vi utföra driftarbete på vår HostedExchange miljö. Det kan förekomma korta perioder av stopp i accessen till servrarna. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

uppdatering 2021-03-04 12:00
Driftarbetet avslutat.

Logga in - Webbmailen