Underhåll på nätinfrastruktur

Datum: 2019-12-04
Tidpunkt: 00:00-03:00

Natten mellan tisdag och onsdag den 3-4 december kommer Ballou utföra ett planerat underhåll av vår nätinfrastruktur.
Arbetet beräknas att ta ca 3 timmar.
Det kan förekomma korta avbrott i Internet kopplingen för Ballous IaaS tjänster.

01:30 Arbetet slutfört utan avbrott i förbindelserna

Logga in - Webbmailen