Fördröjning i utgående epost

Datum: 2019-05-17
Tidpunkt: 11:05

Vi har just nu en fördröjning i utgående epost.
Tekniker felsöker.

Datum: 2019-05-17
Tidpunkt: 11:
55
Orsak identifierad, åtgärd pågår och beräknas klar inom kort.

Datum: 2019-05-17
Tidpunkt: 12:10

Åtgärd utförd, köerna minskar successivt och kommer inom kort vara tomma.

Logga in - Webbmailen