DRIFTARBETE 5/10- HostedExchange

Datum: 2021-10-05
Tidpunkt: 10:00-12:00

Under angiven tidsperiod kommer vi utföra driftarbete på vår HostedExchange miljö. Det kan förekomma korta perioder av stopp i accessen till servrarna. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

10:30 Driftarbetet avslutat allt ok.

DRIFTARBETE – Mailadministration 31/5

Datum: 2021-05-31
Tidpunkt: 07.00-07:30

Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på mailadministrationen för e-posttjänsten. Under tiden kommer det inte vara möjligt att ändra, ta bort eller lägga till konton i mailadministrationen.

Detta berör inte kunder som använder tjänsterna exchange eller Office365.

07:15 Driftarbetet avslutat allt ok.

Logga in - Webbmailen