DRIFTARBETE 5/10- HostedExchange

Datum: 2021-10-05
Tidpunkt: 10:00-12:00

Under angiven tidsperiod kommer vi utföra driftarbete på vår HostedExchange miljö. Det kan förekomma korta perioder av stopp i accessen till servrarna. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

10:30 Driftarbetet avslutat allt ok.

Logga in - Webbmailen