DRIFTARBETE 22/5- E-postserver nmail1

Datum: 2017-05-22
Tidpunkt: 19:00-22:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail1. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail ex mail.ballou.se där ballou byts ut mot ditt domännamn.

Efter arbetet kan man få upp ett meddelande om att certifikatet inte är betrott. Detta beror i så fall på att man lagt in fel uppgifter tidigare i sitt e-postkonto och accepterat tidigare certifikat.

För att åtgärda detta behöver man kontrollera att SSL inte är aktiverat i e-postinställningarna (både för inkommande server och utgående server) alternativt att man ändrar inkommande och utgående server till nmail1.ballou.se och har SSL aktiverat. Är du osäker på om du ställt in ditt e-postkonto rätt kika på våra guider gällande e-post https://minasidor.ballou.se/knowledgebase/358/3-E-post

21:30 Driftarbetet slutfört.


DRIFTARBETE 19/5 – Webbhotellsmiljön Linux

Datum:2017-05-19
Tidpunkt: 13.00-15.00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på vår Linuxbaserade webbhotellsmiljö. Arbetet kan innebära ett kort avbrott på någon minut per berörd server.

Arbetet är avslutat och allt har gått enligt plan.


DRIFTARBETE 11/5 – Ballou.se

Datum: 2017-05-11
Tidpunkt: 13.00-14.00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på vår hemsida www.ballou.se.

Påverkan blir att ballou.se kan vara otillgänglig vid korta tillfällen under arbetets gång. Mina Sidor kommer vara tillgänglig som vanligt för till exempel beställning av tjänster samt inloggning. Vill du kontakta oss når du oss som vanligt på support@ballou.se!


DRIFTARBETE 9/5 – E-POSTSERVER NMAIL3

Datum: 2017-05-09
Tidpunkt: 19:00 – 22:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail3. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail ex mail.ballou.se där ballou byts ut mot ditt domännamn.

Efter arbetet kan man få upp ett meddelande om att certifikatet inte är betrott. Detta beror i så fall på att man lagt in fel uppgifter tidigare i sitt e-postkonto och accepterat tidigare certifikat.

För att åtgärda detta behöver man kontrollera att SSL inte är aktiverat i e-postinställningarna (både för inkommande server och utgående server) alternativt att man ändrar inkommande och utgående server till nmail4.ballou.se och har SSL aktiverat. Är du osäker på om du ställt in ditt e-postkonto rätt kika på våra guider gällande e-post https://minasidor.ballou.se/knowledgebase/358/3-E-post

21:00 – Arbetet är nu klart


DRIFTARBETE 3/5- E-postserver nmail4

Datum: 2017-05-03
Tidpunkt: 19:00 – 22:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail4. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx  och skriva in din e-posts domännamn med mail ex mail.ballou.se där ballou byts ut mot ditt domännamn.

Efter arbetet kan man få upp ett meddelande om att certifikatet inte är betrott. Detta beror i så fall på att man lagt in fel uppgifter tidigare i sitt e-postkonto och accepterat tidigare certifikat.

För att åtgärda detta behöver man kontrollera att SSL inte är aktiverat i e-postinställningarna (både för inkommande server och utgående server) alternativt att man ändrar inkommande och utgående server till nmail4.ballou.se och har SSL aktiverat. Är du osäker på om du ställt in ditt e-postkonto rätt kika på våra guider gällande e-post https://minasidor.ballou.se/knowledgebase/358/3-E-post

22:00 – Arbetet pågår fortfarande
23:45 – Arbetet drog ut på tiden men är nu klart