DRIFTARBETE – nmail7 10/4

Datum: 2018-04-10
Tidpunkt: 06.30 – 08:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservern nmail7. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster och webbmail bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

07:35 Arbetet avslutat.


DRIFTSTÖRNING 20/3- E-posttjänst nmail5

Datum:  2018-03-20
Tidpunkt: 21:00

Just nu har vi en driftstörning på e-poststjänst nmail5.
Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Kl 22:20 Problemet är löst och mailtjänsten fungerar igen.


DRIFTSTÖRNING 20/3- i delar av vår Vmware-miljö

Datum: 2018-03-20
Tidpunkt: 15:50

Just nu har vi en driftstörning i delar av vår vmware-miljö
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Kl 16:20 Vi har identifierat att vi har problem i ett av våra lagringssystem. Teknikerna jobbar med vår leverantör på att lösa problemet.

Kl 17:00 Teknikerna och leverantören felsöker fortfarande.

Kl 17:30 Felsökning sker med högsta prioritet hos leverantören.

Kl 18:15 Felet hittat och åtgärder påbörjade. Vidare information kommer.

Kl 19:20 Vi åtgärdar just nu de påverkade delarna vilket kommer fortskrida. Vi uppdaterar vidare med mer info.

Kl 20:00 Vi fortsätter att verifiera tjänsterna

Kl 21:00 Vi fortsätter att verifiera. Större delen av tjänsterna fungerar igen

Kl 21.40 Tjänsterna är uppe o fungerar igen. Incidentrapport kommer.


DRIFTSTÖRNING -8/3 WEBBSERVER DA-WWW-PRO01

Datum: 2018-03-08
Tidpunkt: 18:30

Just nu har vi en driftstörning på webbserver da-www-pro01 vilket innebär att tjänsterna är otillgängliga.
Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

kl 19:30 Servern åter i drift och tjänsterna fungerar igen.