Fördröjning av mail – Ballou Hosted Exchange

Datum: 2018-10-29
Tidpunkt: 09.00

Just nu har vi fördröjning av mail som skickas med Ballou Hosted Exchange.
Det innebär att mailen kommer att levereras men att det kan vara en viss fördröjning på dessa.
Tekniker övervakar tjänsten. Vi återkommer med information.

Datum: 2018-10-29
Tidpunkt: 09.35

Orsaken är lokaliserad och åtgärdad.