DRIFTSTÖRNING – Nätverk

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 00:33

Just nu har vi en driftstörning på vårt nät.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 02:33

Problemet är identifierat och den mesta av driften är återställd. Efterarbete pågår.

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 06:00

Problemet är åtgärdat och nät verifierat. Ballous tekniker undersöker med vår leverantör fortsatt vad som orsakade felet och hur vi kan säkerställa att liknande incidenter inte kan upprepas vid störningar i internetleverans.