DRIFTSTÖRNING 20/3- i delar av vår Vmware-miljö

Datum: 2018-03-20
Tidpunkt: 15:50

Just nu har vi en driftstörning i delar av vår vmware-miljö
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Kl 16:20 Vi har identifierat att vi har problem i ett av våra lagringssystem. Teknikerna jobbar med vår leverantör på att lösa problemet.

Kl 17:00 Teknikerna och leverantören felsöker fortfarande.

Kl 17:30 Felsökning sker med högsta prioritet hos leverantören.

Kl 18:15 Felet hittat och åtgärder påbörjade. Vidare information kommer.

Kl 19:20 Vi åtgärdar just nu de påverkade delarna vilket kommer fortskrida. Vi uppdaterar vidare med mer info.

Kl 20:00 Vi fortsätter att verifiera tjänsterna

Kl 21:00 Vi fortsätter att verifiera. Större delen av tjänsterna fungerar igen

Kl 21.40 Tjänsterna är uppe o fungerar igen. Incidentrapport kommer.