DRIFTARBETE – nmail7 10/4

Datum: 2018-04-10
Tidpunkt: 06.30 – 08:00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservern nmail7. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster och webbmail bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

07:35 Arbetet avslutat.