DRIFTARBETE – Molnmiljön 2/10

Datum: 2017-10-02
Tidpunkt: 08.00- 12.00

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra en uppgradering av Ballou Moln. Inga befintliga molnservrar kommer påverkas. Under tiden för driftarbetet kommer kontrollpanelen för Ballou Moln inkl VPS vara oåtkomlig och det är därmed inte möjligt att till exempel skapa nya servrar, ändra på minne, disk eller CPU. Vi kommer meddela när arbetet är klart.

Kl 11.45 Uppgraderingen är klar. Dock kommer ett kort driftavbrott ske på kontrollpanelen i samband med omstart. Alla servrar kommer att fungera som vanligt.

Kl 13.00 Vi avslutar då allt är klart.

.