DRIFTARBETE – Mailadministration 25/4

Datum: 2018-04-25

Tidpunkt: 06:30-07:30

Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på mailadministrationen för e-posttjänsten. Under tiden kommer det inte vara möjligt att ändra, ta bort eller lägga till konton i mailadministrationen.

Detta berör inte kunder som använder tjänsterna exchange eller Office365.

07:30 Arbetet slutfört.