Category Archives: Planerat driftarbete

DRIFTARBETE 14/6 – Mina Sidor

Datum: 2017-06-14 Tidpunkt: 18.00 – 21.00 Vid angiven tidpunkt sker ett planerat underhållsarbete i vår kundportal Mina Sidor. Arbetet innebär att inloggning i Mina Sidor samt beställning av våra tjänster inte är möjlig under arbetets gång. Vi ber om överseende. Kl 21:20 Tyvärr har arbetet dragit ut på tiden och ny beräknad sluttid är 22.30


DRIFTARBETE 31/5- E-postserver nmail2

Datum: 2017-05-31 Tidpunkt: 19:00-22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail2. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in […]


DRIFTARBETE 22/5- E-postserver nmail1

Datum: 2017-05-22 Tidpunkt: 19:00-22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail1. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in […]


DRIFTARBETE 11/5 – Ballou.se

Datum: 2017-05-11 Tidpunkt: 13.00-14.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på vår hemsida www.ballou.se. Påverkan blir att ballou.se kan vara otillgänglig vid korta tillfällen under arbetets gång. Mina Sidor kommer vara tillgänglig som vanligt för till exempel beställning av tjänster samt inloggning. Vill du kontakta oss når du oss som vanligt på […]