DRIFTARBETE 31/5- E-postserver nmail2

Datum: 2017-05-31 Tidpunkt: 19:00-22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail2. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in […]


DRIFTARBETE 22/5- E-postserver nmail1

Datum: 2017-05-22 Tidpunkt: 19:00-22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail1. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in […]


DRIFTARBETE 19/5 – Webbhotellsmiljön Linux

Datum:2017-05-19 Tidpunkt: 13.00-15.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på vår Linuxbaserade webbhotellsmiljö. Arbetet kan innebära ett kort avbrott på någon minut per berörd server. Arbetet är avslutat och allt har gått enligt plan.


DRIFTARBETE 11/5 – Ballou.se

Datum: 2017-05-11 Tidpunkt: 13.00-14.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på vår hemsida www.ballou.se. Påverkan blir att ballou.se kan vara otillgänglig vid korta tillfällen under arbetets gång. Mina Sidor kommer vara tillgänglig som vanligt för till exempel beställning av tjänster samt inloggning. Vill du kontakta oss når du oss som vanligt på […]


DRIFTARBETE 9/5 – E-POSTSERVER NMAIL3

Datum: 2017-05-09 Tidpunkt: 19:00 – 22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail3. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx […]