DRIFTARBETE 3/5- E-postserver nmail4

Datum: 2017-05-03 Tidpunkt: 19:00 – 22:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail4. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx  och […]


DRIFTARBETE 19/4 – webbhotell windows brandvägg

Datum: 2017-04-19 Tidpunkt: 06:00-06:45 Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på vår brandvägg ballouiis-fw som skyddar vår delade windows-miljö. Påverkan blir ett kort driftstopp under ovan angivna klockslag. Driftarbetet är avslutat och allt har gått enligt plan.  


DRIFTARBETE 18/4 – E-postserver nmail5

Datum: 2017-04-18 Tidpunkt: 19:00 – 23:00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på följande mailserver nmail5. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och […]


DRIFTSTÖRNING – Lagring

Datum: 2017-04-11 Tidpunkt: 09.08 Just nu har vi en driftstörning på delar av vår lagring. Felsökning pågår. Servrar kommer att startas om. Vi återkommer med information. Kl .10.13 Våra tekniker håller på och startar om servrarna och verifierar att allt är okej. Kl 11.16 Verifiering fortsätter. Kl 11.47 Alla servrar är uppe och allt är […]