DRIFTARBETE 30/11- E-postservrar 5 och 6

Datum: 2016-11-30 Tidpunkt: 06.00-07.30 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 5 och 6. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta del […]


DRIFTARBETE 22/11- E-postservrar 7 och 8

Datum: 2016-11-22 Tidpunkt: 06.30-07.30 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 7 och 8. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta del […]


DRIFTARBETE 21/11 – E-postserver nmail1

Datum: 2016-11-21 Tidpunkt: 14.20 Till följd av en driftstörning i vår lagring tvingas vi utföra ett oplanerat driftarbete på e-postserver nmail1. Under tiden för arbetet är era e-posttjänster otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Kl 17:04 Arbetet avslutat och mailtjänsten fungerar som vanligt.


DRIFTSTÖRNING 21/11 – Lagring

Datum: 2016-11-21 Tidpunkt: 12.25 Just nu har vi en driftstörning i en av våra lagringsenheter. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information. 12.50: Driftstörningen är nu åtgärdad. Vi verifierar nu att allt fungerar som det ska igen. 13.45: Verifiering av alla påverkade servrar pågår. Driftstörningen är åtgärdad, verifiering […]


DRIFTSTÖRNING 8/11 – NÄT

Datum: 2016-11-08 Tidpunkt: 13.00 Vi ser indikationer på att vi har vissa störningar i vårt nät. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information. 13.15: Vi har lokaliserat felet och håller nu på att åtgärda det.Vi återkommer med information. 13.40: Vi har flyttat över all trafik till vår sekundära […]