DRIFTARBETE 27/4- VMware infrastruktur

Datum: 2016-04-27 Tidpunkt: 02:00- 03:00 Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på vår infrastruktur i VMware. Under arbetets gång kan servrarna stundtals bli otillgängliga i denna miljön. 02:40 Arbetet slutfört och gått enligt plan.


DRIFTARBETE 6/4 – E-postservrar nmail 2 och 5

Datum: 2016-04-06 Tidpunkt: 19.00-22.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 2 och 5. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta […]


DRIFTARBETE 4/4 – E-postservrar nmail 1,3 och 7

Datum: 2016-04-04 Tidpunkt: 19.00-21.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 1, 3 och 7. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna […]


DRIFTARBETE 29/3 – E-postserver nmail4

Tidpunkt: 29/3 kl. 20.00 – 30/3 kl. 08.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på e-posttjänsterna som finns på servern nmail4. Arbetet innebär att vi virtualiserar denna server för att på så vis öka stabiliteten i tjänsterna. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster vara otillgängliga men ingen e-post försvinner utan köas […]


DRIFTARBETE 17/3 – Nät

Datum: 2016-03-17 Tidpunkt: 08.00 Torsdag 17/3 kommer vi att leda om vår internet trafik igen då vår uppströmsleverantör har slutfört sitt underhållsarbete och vi kan återgå till vår primära leverantör. Det planerade arbetet ska inte ha någon kundpåverkan. 11.45: Arbetet är slutfört och allt har gått enligt plan.