Driftarbete 30/9 – Webbserver Winmot1

Datum: 2015-09-30 Tidpunkt: 07.00-10.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att uppgradera webbhotellsmiljön för de kunder som ligger på servern Winmot1. Alla berörda kunder får information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att delvis vara otillgängliga. 10.00: Arbetet […]


DRIFTSTÖRNING – Nätverk

Datum: 2015-09-24 Tidpunkt: 11.00 Just nu har vi en driftstörning på vårt nätverk. Vår leverantör jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information. Tidpunkt: 11.25 Problemet är identifierat hos vår leverantör och de jobbar för fullt på att lösa driftstörningen. Tidpunkt: 11.30 Driftstörningen håller nu på att åtgärdas och nätet […]


DRIFTARBETE 22/9 – E-postserver nmail3

Tidpunkt: 22/9 kl. 21.00 – 23/9 kl. 08.00 (förlängt till kl. 10.00) Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på e-posttjänsterna som finns på servern nmail3. Arbetet innebär att vi virtualiserar denna server för att på så vis öka stabiliteten i tjänsterna. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster vara otillgängliga men ingen e-post […]


DRIFTARBETE 23/9 – CDN-tjänsten

Datum: 2015-09-23 Tidpunkt: 00.00-04.00 Vid angiven tidpunkt kommer vår leverantör utföra ett driftjobb för att öka prestandan på vår CDN-tjänst. Arbetet innebär att ni som nyttjar vår CDN-tjänst kan uppleva ett kortare avbrott någon gång under tiden för arbetet.


DRIFTARBETE 15/9 – E-postserver nmail5

Tidpunkt: 15/9 kl. 22.00 – 16/9 kl. 08.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete på e-posttjänsterna som finns på server nmail5. Arbetet innebär att vi virtualiserar denna server för att på så vis öka stabiliteten i tjänsterna. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster vara otillgängliga men ingen e-post försvinner utan köas […]