DRIFTARBETE 3/6 – Webbserver iis04

Datum: 2015-06-03 Tidpunkt: 07.00-10.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att uppgradera webbhotellsmiljön för de kunder som ligger på servern iis04. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att delvis vara otillgängliga. […]


DRIFTARBETE 1/6 – Webbserver iis07+iis10

Datum: 2015-06-01 Tidpunkt: 07.00-10.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att uppgradera webbhotellsmiljön för de kunder som ligger på servern iis07 samt iis10. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att delvis […]


DRIFTARBETE 28/5 – Hosted Exchange

Datum: 2015-05-28 Tidpunkt: 06.00 Angiven tidpunkt kommer vi påbörja säkerhetsuppdateringar i vår Hosted Exchange-miljö, dessa kommer fortgå under dagen. Under korta perioder kommer därför berörda tjänster vara oåtkomliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Arbetet är slutfört och allt har gått enligt plan.


DRIFTARBETE 27/5 – beställning .SE och .NU

Den 27/5 kl. 20.00-01.00 utför vår leverantör av domännamn .SE och .NU underhållsarbete på sina tekniska system vilket gör att systemen är otillgängliga. Vi ber er därför att avvakta med era beställningar av .SE- och .NU-domäner under den här tiden.


DRIFTSTÖRNING – E-posttjänst minepost.nu

Datum: 2015-05-27 Tidpunkt: 09.45. Just nu har vi en driftstörning på e-poststjänsten som är  kopplad till minepost.nu Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information. 10.05: Driftstörningen är åtgärdad och allt fungerar åter igen som det ska.