DRIFTARBETE 6/5 – Webbserver iis02

Datum: 2015-05-06 Tidpunkt: 07.00-10.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att uppgradera webbhotellsmiljön för de kunder som ligger på servern iis02. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att delvis vara otillgängliga. […]


DRIFTARBETE 6/5 – E-postserver nmail 7

Datum: 2015-05-06 Tidpunkt: 07.00-09.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi uppgradera webbmail på mailserver nmail 7. Under tiden för arbetet kommer webbmailen bitvis att vara otillgänglig. (150427: Tidigare planerat datum (28/4) skjuts fram till 6 maj.) 7.50: Arbetet är slutfört och allt har gått enligt plan.


DRIFTARBETE – Hosted Exchange

Datum: v.19 Vid angiven tidpunkt kommer vi byta spamhanteringssystem för de som nyttjar vår e-posttjänst Hosted Exchange. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Arbetet kommer inte innebära något driftavbrott. 12.40: Tyvärr får vi med kort varsel avbryta bytet av spamhanteringssystem. Vi återkommer […]


DRIFTARBETE 4/5 – Delade Linuxmiljön

Datum: 2015-05-04 Tidpunkt: 07.00-08.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett underhållsarbete på flera av våra delade webbhotellsservrar i vår Linuxmiljö: da-www01-04, da-www06 samt da-www08-18. Arbetet innebär att era tjänster bitvis blir otillgängliga under arbetets gång. 8.30: Arbetet är slutfört och allt har gått enligt plan.


DRIFTSTÖRNING – Utgående e-posttrafik

Datum: 2015-04-28 Tidpunkt: 16:00 Just nu har vi en driftstörning som påverkar utgående e-posttrafik. Det innebär att skickade mail kan levereras med viss fördröjning. Åtgärd pågår men kan tyvärr kvarstå viss störning till morgondagen. Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt för minimal påverkan. Rekommendationen är att inte sända e-post på nytt utan avvakta, […]