DRIFTARBETE 2/12 – Epostservrar 1-3, 5-7

Datum: 2014-12-02 Tidpunkt: 06.00-08.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi uppgradera webbmail på mailservrar 1-3 samt 5-7. Under tiden för arbetet kommer webbmailen bitvis att vara otillgänglig. 08.00: Uppgraderingen är slutförd och allt har gått enligt plan.


DRIFTARBETE 28/11 – Webbserver iis02

Datum: 2014-11-28 Tidpunkt: 21.00 Angiven tidpunkt kommer vi starta ett nödvändigt driftarbete på webbserver “IIS02”. Arbetet innebär att hemsidor på webbservern kommer vara otillgängliga under tiden arbetet pågår. Arbetet utförs med kort varsel med syfte att omgående öka prestandan för berörda hemsidor. Arbetet beräknas vara klart senast 29/11 klockan 12.00. Tidpunkt: 2014-11-28 kl.16.15: Planerat arbete kommer inte att utföras enligt plan. Nytt […]


DRIFTARBETE 26/11 – Epostservrar 1-3, 5-7

Datum: 2014-11-26 Tidpunkt: 06.00-08.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi uppgradera webbmail på mailservrar 1-3 samt 5-7. Under tiden för arbetet kommer webbmailen bitvis att vara otillgänglig. 08.00: Tyvärr kunde inte uppgraderingen genomföras. Vi återkommer med ny tid för detta arbete.


DRIFTARBETE 25/11- uppgradering ballou.se

Datum: 2014-11-25 Tidpunkt: 19.00-21.00 Angiven tidpunkt kommer vi utföra ett planerat driftarbete för vår hemsida www.ballou.se. Påverkan blir att ballou.se är otillgängligt under arbetet. Mina Sidor kommer vara tillgänglig som vanligt för beställning av tjänster samt inloggning i vår kundportal. Vill du kontakta oss, når du oss som vanligt på support@ballou.se! Tidpunkt: 20.00 – Arbetet är slutfört. Vår […]


DRIFTARBETE 24/11 – Remote Backup

Datum: 2014-11-24 Tidpunkt: 09.00-11.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra en uppgradering i vår Remote Backup-miljö vilken kan innebära ett kortare avbrott i tjänsten. 10.30: Uppgraderingen är nu slutförd och allt fungerar som det ska.