DRIFTARBETE – 24/9 – E-postservrar nmail 3 och 5-6

Datum: 24-25/9 Tidpunkt: 22.30-02.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 3 och 5-6. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail på nmail3, nmail5 och nmail6 för att […]


DRIFTARBETE 24/9- Migrering webbhotell på Webstina

Datum: 2014-09-24 Tidpunkt: 20.00-02.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att migrera de webbhotell som ligger på servern Webstina till en helt ny linuxmiljö. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att vara delvis eller […]


DRIFTARBETE 17/9 – E-postservrar nmail 1-2 och 4

Datum: 17-18/9 Tidpunkt: 22.30-02.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 1-2 och 4. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail på nmail1 och nmail2 för att kunna […]


DRIFTARBETE 17/9 – Migrering webbhotell på Websture och Websven

Datum: 2014-09-17 Tidpunkt: 20.00-02.00 Vid angiven tidpunkt kommer vi att migrera de webbhotell som ligger på servrarna Websture och Websven till en helt ny linuxmiljö. Alla berörda kunder har fått komplett information via e-post om vad arbetet innebär och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas efteråt. Under arbetets gång kommer tjänsterna för de kunder som berörs att vara […]


DRIFTSTÖRNING – WEBBSERVER WEBSTINA

Just nu har vi en driftstörning på vår delade webbserver Webstina. Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information. 11:40 Servern åter i full drift.