DRIFTSTÖRNING – Nätstörning

Datum: 2019-02-25
Tidpunkt: 11.43

Just nu har vi en driftstörning på vårt nät.

Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Datum: 2019-02-25
Tidpunkt: 12.00

Driftstörningen beror på en störning hos vår primära internetleverantör. Vi har styrt över all trafik till vår sekundära internetleverantör.


DRIFTSTÖRNING – Nätverk

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 00:33

Just nu har vi en driftstörning på vårt nät.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 02:33

Problemet är identifierat och den mesta av driften är återställd. Efterarbete pågår.

Datum: 2018-12-21
Tidpunkt: 06:00

Problemet är åtgärdat och nät verifierat. Ballous tekniker undersöker med vår leverantör fortsatt vad som orsakade felet och hur vi kan säkerställa att liknande incidenter inte kan upprepas vid störningar i internetleverans.


Fördröjning av mail – Ballou Hosted Exchange

Datum: 2018-10-29
Tidpunkt: 09.00

Just nu har vi fördröjning av mail som skickas med Ballou Hosted Exchange.
Det innebär att mailen kommer att levereras men att det kan vara en viss fördröjning på dessa.
Tekniker övervakar tjänsten. Vi återkommer med information.

Datum: 2018-10-29
Tidpunkt: 09.35

Orsaken är lokaliserad och åtgärdad.