Gå till ballou.se Support Webbmail Mina Sidor

DRIFTARBETE 7/12- E-postservrar 1,2 och 3

Datum: 2016-12-07
Tidpunkt: 06.00-07.30

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 1,2 och 3. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta del av förbättringar som leverantören har gjort. Det kommer dock inte bli någon märkbar skillnad i utseendet.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail.

06:50 Arbetet slutfört.


DRIFTARBETE 30/11- E-postservrar 5 och 6

Datum: 2016-11-30
Tidpunkt: 06.00-07.30

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 5 och 6. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta del av förbättringar som leverantören har gjort. Det kommer dock inte bli någon märkbar skillnad i utseendet.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail.

07:00 Arbetet slutfört.


DRIFTARBETE 22/11- E-postservrar 7 och 8

Datum: 2016-11-22
Tidpunkt: 06.30-07.30

Vid angiven tidpunkt kommer vi utföra ett driftarbete på mailservrarna nmail 7 och 8. Under tiden för arbetet kommer era e-posttjänster bitvis vara otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

I samband med driftarbetet kommer vi göra en uppgradering av webbmail för att kunna ta del av förbättringar som leverantören har gjort. Det kommer dock inte bli någon märkbar skillnad i utseendet.

Är du osäker på om du berörs av detta arbete kan du gå till http://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx och skriva in din e-posts domännamn med mail.

07:30 Arbetet slutfört.

.


DRIFTARBETE 21/11 – E-postserver nmail1

Datum: 2016-11-21
Tidpunkt: 14.20

Till följd av en driftstörning i vår lagring tvingas vi utföra ett oplanerat driftarbete på e-postserver nmail1. Under tiden för arbetet är era e-posttjänster otillgängliga. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört.

Kl 17:04 Arbetet avslutat och mailtjänsten fungerar som vanligt.