DRIFTSTÖRNING -8/3 WEBBSERVER DA-WWW-PRO01

Datum: 2018-03-08
Tidpunkt: 18:30

Just nu har vi en driftstörning på webbserver da-www-pro01 vilket innebär att tjänsterna är otillgängliga.
Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

kl 19:30 Servern åter i drift och tjänsterna fungerar igen.


DRIFTSTÖRNING -8/3 Webbserver MSPC-web05

Datum: 2018-03-08
Tidpunkt: 11:00

Just nu har vi en driftstörning på webbserver MSPC-web05 vilket innebär att tjänsterna är otillgängliga.
Våra tekniker jobbar för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

12:20 Våra tekniker arbetar för fullt på att lösa problemet.

13:20 Arbetet fortlöper.

14:20 Arbetet fortlöper.

15:20 Arbetet fortlöper.

16:00 Felet hittat och åtgärdat.


DRIFTSTÖRNING 7/3 i vårt nät/lagring

Datum: 2018-03-07
Tidpunkt: 12:00

Just nu har vi en driftstörning i vårt nät/lagring som påverkar delar av vår miljö.
Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

Kl 12.30 Fortsatta störningar i nätet/lagringen  som påverkar delar av vår miljö. Teknikerna jobbar och försöker lösa problemet.

Kl 13.10 Problemet kvarstår. Återkommer med mer information så snart vi kan.

Kl 13:45 Vissa delar av miljön håller på att säkerhetsställas. Vi återkommer med uppdaterad information.

kl 14:15 Arbetet fortlöper.

kl 15:10 Arbetet fortlöper.

kl 16:00 Arbetet fortlöper.

kl 17:10 Leverantör är inkopplad och våra tekniker jobbar parallellt med ärendet.

kl 18:15 Leverantör felsöker tillsammans med våra tekniker.

kl 19:20 Arbetet fortgår med högsta prioritet.

kl 20:45 Arbetet fortgår med högsta prioritet.

kl 22:10 Arbetet fortgår med leverantör, vi gör allt vi kan för att lösa detta. Vi uppdaterar så fort mer info finns.

kl 06:00 Felet lokaliserat, tjänster håller på att startas upp.

kl 07:00 Verifiering av tjänster pågår.

kl 11.00 Verifieringen är slutförd och tjänsterna fungerar. Vi återkommer med en incidentrapport när vi fått all information.